Selecteer een pagina

Onze Principes 

Bijbelse Visie

Reikon beheer wil graag werken vanuit de principes van Jezus Christus. Jezus keek om naar de kwetsbare mensen in de samenleving: Hij gaf ze eten, maakte hen beter, gaf hen hoop en tenslotte gaf Hij zijn leven voor ons!

De medewerkers van alle dochterbedrijven worden respectvol behandeld: in omgang, te dragen verantwoordelijkheid en salaris. De medewerkers moeten de kans krijgen met plezier en uitdaging naar hun werk te gaan en ze moeten in staat zijn om met het salaris hun gezin te onderhouden. In welk land het bedrijf zich ook bevindt. Dit uit zich in 7 principes, die gelden voor ieder bedrijf.

De bedrijven hebben als doel om zoveel mogelijk geld te verdienen, zonder dat de Bijbelse principes onder druk komen te staan. Dit geld zal worden gebruikt voor:

  • investeringen in het eigen bedrijf of in andere bedrijven,
  • reserves op te bouwen,
  • giften

Als ieder bedrijf in staat is om winst te maken, zullen de inkomsten ieder jaar groeien. Hierdoor is het mogelijk om ieder jaar meer investeringen te doen dan het jaar ervoor. Ieder jaar in nieuwe bedrijven. Dit proces zal steeds sneller gaan. Wat zou het mooi zijn als we tenslotte wereldwijd honderden bedrijven starten of overnemen. Het zal zich steeds verder uitbreiden, als een olievlek. Mijn wens is dat steeds meer mensen God zullen zien door de bedrijven heen: een rechtvaardige God, dienend, liefdevol, met mededogen voor al Zijn kinderen. De bedrijven kunnen zich op allerlei terreinen specialiseren, echter met die voorwaarde dat de activiteiten niet in strijd zijn met de bijbel, het Woord van God.

Onze 7 Principes

Behandel alle medewerkers met respect.

Geef iedere medewerker een fatsoenlijk salaris.

Geef hen allemaal de verantwoordelijkheid die ze aankunnen.

Niet meer (anders te veel stress), niet minder (anders raken ze gedemotiveerd). Dit vraagt om interesse van de directie in iedere medewerker.

Doe wat je belooft.

Naar leveranciers, klanten, medewerkers, overheid, je baas, je collega’s enz.

Lever een goed product of dienst voor een redelijke prijs.

Behandel de medewerkers rechtvaardig.

Dit betekent dat de spelregels van het bedrijf vooraf duidelijk dienen te zijn en dat de baan van de medewerker duidelijk wordt uitgelegd voor aanname. De medewerker weet wat van hem wordt verlangt. Voldoet hij/zij daaraan, kunnen ze zich veilig voelen. Zo niet, volgen er maatregelen.

Corruptie wordt niet geaccepteerd en er wordt niet op ingegaan.

Onze Ondernemingen

 

Groenpand Maatwerk

Complete verduurzaming van bedrijfspanden: isolatie, groene energie, en metingen.

Dutch Water Limited

Productie en levering van schoon drinkwater in Afrika.

Malaga Holiday last minute groups

Reikon Holidays

Verhuur van vakantieappartementen in Malaga, Spanje.